Toiminnan periaatteet

marjaPullassa on hyvä olla, kun

Muistamme, että henkilökunta on täällä lapsia ja vanhempia varten –keskustelemalla ja luomalla avoimet vuorovaikutussuhteet perheisiin, autamme yhdessä lasta kasvamaan ja kehittymään. Koko marjaPullan moniammatillinen henkilökunta toimii kasvattajina ja luo positiivisia vuorovaikutussuhteita.

Perhe on lapsensa asiantuntija – lapsen yksilöllinen kasvatussuunnitelma pohjautuu vanhempien kanssa käytyihin keskusteluihin. Kunnioitetaan kunkin tarpeita ja perhekulttuuria.

Me aikuiset olemme aidosti läsnä lasten arjessa – lapsi nähdään aktiivisena leikkijänä, toimijana, tutkijana ja oppijana.

Kaikki hoitotyössä mukana olevat ymmärtävät leikin arvon – lapsen on mahdollista leikkiä päivittäin ja saada siten rakennusaineita omaa elämäänsä varten. Lapsia ohjataan omaehtoisen leikin suunnitteluun ja sen toteutukseen vertaisryhmässä.

Ryhmiemme toiminta on turvallista, lämminhenkistä ja tavoitteellista – ammattitaitoiset työntekijät järjestävät kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa suunnitelmallisesti yhteistyössä vanhempien kanssa. MarjaPullan kasvu- ja oppimisympäristö järjestetään sellaiseksi, jossa jokainen voi turvallisesti ilmaista tunteitaan, kokea empatiaa ja olla hyväksytty omana itsenään.