Toiminta

marjaPullassa on hyvä olla, kun…

 

 

  •  Muistamme, että henkilökunta on täällä lapsia ja vanhempia vartenkeskustelemalla ja luomalla avoimet vuorovaikutussuhteet perheisiin, autamme yhdessä lasta kasvamaan ja kehittymään. koko marjaPullan moniammatillinen henkilökunta toimmii kasvattajina ja luo positiivisia vuorovaikutussuhteita
  • Perhe on lapsensa asiantuntija – lapsen yksilöllinen kasvatussuunnitelma pohjautuu vanhempien kanssa käytyihin keskusteluihin. Kunnioitetaan kunkin lapsen tarpeita ja perhekulttuuria. 
  • Me aikuiset olemme aidosti läsnä lasten arjessa – lapsi nähdään aktiivisena leikkijänä, toimijana, tutkijana ja kokijana – oppijana

IMG_1484

 

  • Kaikki hoitotyössä mukana olevat ymmärtävät leikin arvon – lapsen on mahdollista leikkiä päivittäin ja saada siten rakennusaineita omaa elämäänsä varten. Lapsia ohjataan omaehtoisen leikin suunnitteluun ja sen toteutukseen vertaisryhmässä.

IMG_1486 2

  • Ryhmiemme toiminta on turvallista, lämminhenkistä ja tavoitteellista – ammattitaitoiset työntekijät järjestävät kokonaisvaltaista kehitystä ja oppiista tukevaa toimintaa suunnitelmallisesti yhteistyössä vanhempien kanssa. MarjaPullan kasvu- ja oppimisympäristö järjestetään sellaiseksi, jossa jokainen voi turvallisesti ilmaista tunteitaan, kokea empatiaa ja olla hyväksytty omana itsenään. 

 

IMG_1481